F T Y
NOTICE
Debashram Apartment Owners Welfare Society
State Bank Colony, At- Kesura, Po – Bankuala, Bhubaneswar-751002, Dist: Khurda, Phone No. 0674-2383207, 9090957004

Intercom Phone Numbers of Vyas
Sl. No. Flat No. House Owner Name Phone No
1. 1/001 Jasobanta Narayan Dhar 9090957397
2. 1/002 Lambodar Das 9090957398
3. 1/003 Satyabhama Das 9090957399
4. 1/004 Nidhi Singh 9090957401
5. 1/101 Indukala Nayak 9090957402
6. 1/102 Pravat Chandra Panigrahi 9090957403
7. 1/103 Ashok Kumar Moitra 9090957405
8. 1/104 Durga Prasad Patro 9090957406
9. 1/201 Jogi Mohanty G. Patnaik 9090957099
10. 1/202 Krishna Chandra Padhi 9090957407
11. 1/301 Mahendra Hajeri 9090957408
12. 2/001 Himansu Sekhar Mishra 9090957409
13. 2/002 Pravat Kumar Tripathy 9090957410
14. 2/003 Sudhakar Mohapatra 9090957411
15. 2/004 Swarnalata Padhi 9090957412
16. 2/101 Elibanta Sahoo 9090957413
17. 2/102 Chakradhar Mohapatra 9090957415
18. 2/103 Kalyanendu Nayak 9090957416
19. 2/104 Prachi Ray 9090957417
20. 2/201 Somit Sen 9090957418
21. 2/202 Dharitri Samanta 9090957419
22. 2/301 B. Maleswar Rao 9090957421
23. 3/001 Nikhatparwin 9090957422
24. 3/002 Kilash Chandra Patra 9090957423
25. 3/003 Pratap Kumar Patnaik 9090957425
26. 3/004 Parth Mohapatra 9090957426
27. 3/101 Ramesh Kumar Kejriwal 9090957427
28. 3/102 Padmanav Dash 9090957428
29. 3/103 Bikash Kumar Sahu 9090957429
30. 3/104 Rasmi Agrawall 9090957430
31. 3/201 Banshi Dhar Das 9090957431
32. 3/202 Subash Chandra Mall 9090957432
33. 3/301 Sudipta Patnaik 9090957433
34. 4/001 Debraj Jena 9090957435
35. 4/002 Tarini Prasad Mohapatra 9090957436
36. 4/003 Pratichi Parimita Mohanty 9090957437
37. 4/004 Upali Upamita Mahapatra 9090957438
38. 4/101 Gouri Sankar Pattanaik 9090957439
39. 4/102 Joglagna Das 9090957440
40. 4/103 Bhagirathi Kar 9090957441
41. 4/104 Rabinarayan Bhutia 9090957442
42. 4/201 Asit Kumar Mishra 9090957443
43. 4/202 Prasanta Kumar Kar 9090957445
44. 4/301 Ritisnidha Das 9090957446
45. 5/001 Suparna Sahoo 9090957447
46. 5/002 Sutanu Kumar Pratihari 9090957448
47. 5/003 Sai Swarup Mishra 9090957449
48. 5/004 Satyaswarup Mishra 909095710
49. 5/101 Parth Sarathi Mohapatra 9090957450
50. 5/102 Dr. Hrusikesh Panda 9090957451
51. 5/103 Amit Banarjee 9090957452
52. 5/104 Deepak Sahani 9090957453
53. 5/201 Govinda Ch. Swain 9090957455
54. 5/202 Saroj Kumar Pradhan 9090957457
55. 5/301 Lalat Kishore Acharya 9090957458
56. 6/001 Dinesh Sharma 9090957459
57. 6/002 Bana Bihari Swain 9090957460
58. 6/003 Basant Kumar Kar 9090957461
59. 6/004 Debasish Rath 9090957462
60. 6/101 Dayasagar Panda 9090957463
61. 6/102 Pramod Kumar Nanda 9090957465
62. 6/103 Sarada Prasanna Das 9090957466
63. 6/104 Suvendra Pattanaik 9090957467
64. 6/201 Ansuman Ray 9090957468
65. 6/202 Prasannjeet Mohanty 9090957469
66. 6/301 Susil Kumar Patra 9090957470
67. 7/001 Dharitri Rath 9090957471
68. 7/002 Ashalata Bhuyan 9090957472
69. 7/003 Prabhat Kumar Sahu 9090957473
70. 7/004 Nakul Kumar Subudhi 90909570475
71. 7/101 Pratima Mishra 9090957476
72. 7/102 Kawal Pal Singh 9090957477
73. 7/103 Sumita Pattanaik 9090957478
74. 7/104 Karpana Pradeep Ku. Patro 9090957479
75. 7/201 Suraj Kumar Bohidar 9090957480
76. 7/202 Chittaranjan Patnaik 9090957481
77. 7/301 Smruti Lekha Patnaik 9090957482
78. 8/001 Subash Chandra Panda 9090957483
79. 8/002 Anurag Singal 9090957485
80. 8/003 Abhiram Nath 9090957486
81. 8/004 Golak Bihari Jena 90909570487
82. 8/101 Snehalata Rath 9090957102
83. 8/102 Snehalata Rath 9090957
84. 8/103 Prakash Chandra Das 9090957488
85. 8/104 Subash Chandra Patra 9090957489
86. 8/201 Rajesh Panigrahi 9.09096E+11
87. 8/202 Siba Prasad Behera 9090957491
88. 8/301 Amitava Bose 9090957492
89. 9/001 Dilip Kumar Mahapatra 9090957493
90. 9/002 Subhramayee Mahapatra 9090957495
91. 9/003 Minaketan Bhgat 9090957496
92. 9/004 Kanhu Charan Tripathy 9090957497
93. 9/101 Ajay Kumar Muni 9090957498
94. 9/102 Padmanav Dave 9090957601
95. 9/103 Krushna Chandra Das 9090957501
96. 9/104 Prabhat Kumar Sahu 9090957502
97. 9/201 Jnanendra Satapathy 9090957503
98. 9/202 Rajat Kumar Mohapatra 9090957504
99. 9/301 Nikunja Dash 9090957506
100. 10/001 Sanjib Kumar Das 9090957507
101. 10/002 N. Basudev Reddy 9090957508
102. 10/003 Sanjib Kumar Das 9090957509
103. 10/004 Sushanta Kumar Rath 9090957510
104. 10/101 Santosh Kumar Mahanty 9090957511
105. 10/102 N. Deepthi 9090957512
106. 10/103 Maheswar Sahoo 909095760
107. 10/104 Basant Kumar Mohapatra 9090957513
108. 10/201 Ashok Kumar Banerjee 9090957514
109. 10/202 Goutam Ku. Mohapatara 9090957516
110. 10/301 Sujata Majhi 9090957517
111. 11/001 Guest House (SBISA) 9090957101
112. 11/002 Guest House (SBISA) 9090957202
113. 11/003 Guest House (SBISA) 9090957303
114. 11/004 Guest House (SBISA) 9090957404
115. 11/101 Sitikantha Dash 9090957518
116. 11/102 Bhagirathi Sahoo 9090957519
117. 11/103 Smruti Lekha Patnaik 9090957520
118. 11/104 Bhakta Charan Mishra 9090957521
119. 11/201 Hara Prasad Rath 9090957522
120. 11/202 Bhubaneswar Mohanty 9090957523
121. 11/301 Anjali Patnaik 9090957524
122. 12/001 Surendra Kumar Pradhan 9090957526
123. 12/002 Surendra Kumar Pradhan 9090957527
124. 12/003 Biswanath Parida 9090957528
125. 12/004 Biswanath Parida 9090957529
126. 12/101 B.K.R. Patnaik & B.V.P
127. 12/102 Prabhu Prasad Mishra 9090957531
128. 12/103 Shivashis Sahu 9090957532
129. 12/104 D. V. Laxmi 9090957533
130. 12/201 Basanta Kumar Das 9090957534
131. 12/202 Mamata Panda 90909570536
132. 12/301 Tarini Sethi 9090957537
133. 13/001 Ranjit Kumar Das 9090957538
134. 13/002 Manju Kumari Gupta 9090957539
135. 13/003 Nabakishore Biswal 9090957540
136. 13/004 D. Rajeswari Rao 9090957541
137. 13/101 Pradosh Kumar Das 9090957542
138. 13/102 Jayant Mohta 9090957543
139. 13/103 Swetarani Dhar
140. 13/104 Diptish Kumar Biswal 9090957546
141. 13/201 Prasanta Kumar Lenka 909095780
142. 13/202 Rishi Mohta 9090957547
143. 13/301 Shantanu Kumar Behera 9090957548
144. 14/001 Prahallad Dash 9090957549
145. 14/002 Nityananda Nanda 9090957550
146. 14/003 Manju lata Biswal 9090957551
147. 14/004 Shilajita Pattnaik 9090957552
148. 14/101 Biswajit Rath 9090957553
149. 14/102 Sri Nikunja Dash 9090957554
150. 14/103 Bani Brata Bardhan 9090957556
151. 14/104 Ajay Kumar Biswal 9090957557
152. 14/201 Debendra Nath Sethi 9090957558
153. 14/202 Santa Priya Sahoo 9090957559
154. 14/301 Sarada Prasad Parida 9090957560
155. 15/001 Jyoti Bikash Das 9090957561
156. 15/002 Soubhagya Ku. Mohapatra 9090957562
157. 15/003 Sanjoy Kumar Mohanty 9090957563
158. 15/004 Suja Pappen 9090957564
159. 15/101 9090957566
160. 15/102 M. Cube Construction P. Ltd 9090957568
161. 15/103 Manoj Kumar Prusty 9090957569
162. 15/104 Pradeep Kumar Baral 9090957570
163. 15/201 Meera Mishra 9090957571
164. 15/202 R. Subramaniam 909095790
165. 15/301 9090957572
166. 16/001 Dhiman Mazumdar 9090957573
167. 16/002 Ananda Kumar Jena 9090957574
168. 16/003 Manas Ranjan Swain 9090957576
169. 16/004 Biswajit Mohapatra 9090957577
170. 16/101 Asmita Agrawall 9090957578
171. 16/102 Manas Ranjan Sarangi 9090957579
172. 16/103 Ashis Agrawall 9090957580
173. 16/104 Bichitrananda Mohanty 9090957581
174. 16/201 Arati Jena / Bidyadhar Jena 9090957296
175. 16/202 Janaki Ballava Mishra 9090957582
176. 16/301 Sabita Majhi 9090957260
177. 17/001 Smt. Usha Samanta 9090957261
178. 17/002 Smt. Ranjulata Dash 9090957204
179. 17/003 Prasanna Kumar Rath 9090957087
180. 17/004 Prasanna Kumar Rath 9090957062
181. 17/101 Manoj Kumar Nayak 9090957091
182. 17/102 Santosh Kumar Mallick 9090957381
183. 17/103 Satyaprakash Mohanty 9090957544
184. 17/104 Bijaya Ketan Pradhan 9090957583
185. 17/201 Sujata Sahoo 9090957584
186. 17/202 Smt. Sujata Mishra 9090957586
187. 17/301 9090957587
188. 18/001 Chittaranjan Mohapatra 9090957588
189. 18/002 Godabarish Mishra 9090957589
190. 18/003 Chittaranjan Mohapatra 9090957590
191. 18/004 Chittaranjan Mohapatra 9090957591
192. 18/101 Khokan Mitra 9090957592
193. 18/102 Sekh Ajmal Hossain 9090957593
194. 18/103 Jayasurya Kanungo 9090957594
195. 18/104 Amitabala Mohanty 9090957596
196. 18/201 Sital Aria 9090957597
197. 18/202 Ananta Kumar Bhuyan 9090957092
198. 18/301 Subash Chandra Sahoo 9090957598

 

 

Copyright © 2013-2015 Debashram. All Rights Reserved
Site Developed by : Atreya Webs